Reklam funkar inte längre

Reklam som skriker mot målgrupper istället för att bjuda in människor. Vi människor gillar när du tar den plats du förtjänat i förståelsen av mig som person. Prata med mig och jag lyssnar. Är jag intresserad så svarar jag.

Vi samlas i konversationer

Vi människor kommer att prata om dig vare sig du vill eller inte och vi vill att du hör vad vi har att säga. Vi märker när du lyssnar, och känner då en gemenskap. Jag som människa är en öppen inbjudan till dialog.

Inte bara hemsidor

Tack vare digital kommunikation har gränsen mellan reklam och PR börjat flyta ihop, därför jobbar vi multidisciplinärt med en helhetssyn med dina utmaningar och slutanvändaren i åtanke.

Håll dina löften

Ibland kan en blick med marknadsföringsögon se att en liten förändring i verksamheten resulterar i enorm affärsnytta. Vi människor ser förbi ytliga försköningar och sminkade grisar. Gör det på riktigt, lova något och håll löftet.

Hur ser du ut egentligen?

Varumärket är ditt första intryck. Vi människor är visuella och vi tror på dig eller inte beroende på dessa intryck. Ge intrycket som ditt varumärke förtjänar.

Vad gör dig unik?

AN D är inte en byrå, vi är en ny byrå för varje företag vi har som kund. Därför finns vi inte för er förrän vi har träffats så att vi kan bli just er byrå. Vi har inga färdiga mallar eftersom morgondagen är helt olik gårdagen samt att era behov är och bör vara unika.

Hej!